IncrediMail để Outlook chuyển đổi

tải về

Google Translation

Chứng Thực

Hi guys, IMM của bạn để Outlook chuyển đổi đã cứu sống tôi! IncrediMail nhà sản xuất và hỗ trợ của họ không muốn giúp đỡ những người dùng muốn rời khỏi khách hàng IncreadiMail vì vậy tôi tìm thấy công cụ của bạn và nó đã giúp tôi di chuyển tất cả email và thư mục từ IncrediMail để Outlook. Cảm ơn bạn rất nhiều vì phần mềm này rực rỡ!

Alex Gibson
[ nhiều lời chứng thực ]

Bài viết Tagged ';IncrediMail di cư ';